CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

- Các trường hợp khách hàng được ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM sẽ áp dụng trong thời

hạn 365 ngày KỂ TỪ NGÀY MUA  nếu sản phẩm mua về khách hàng CHƯA QUA 

SỬ DỤNG  thì sẽ không mất bất cứ 1 chi phí nào.

 

- Smartmen sẽ không đổi mới sản phẩm nếu sản phẩm quý khách đã qua sử dụng,

đã có tác động làm thay đổi chất liệu, chất lượng sản phẩm.
 Nếu  sản phẩm đã  qua sử dụng rồi thì tham khảo thêm ở bài viết: "Chính sách bảo hành"